你 好 ! víta vás jazyk budúcnosti !

Stane sa čínština naozaj jazykom budúcnosti? Je skutočne taka náročná, ako sa o nej tvrdí? Na tejto stránke sa okrem všetkých informácií o tomto jazyku dozviete aj to,prečo je dobré začať sa učiť čím skôr.

V sekcii materiály na štúdium nájdete výučbové videá, ako aj materiály na stiahnutie.

čínština

Vedeli ste, že čínština je ľahšia ako slovenčina?

V čínštine, podobne ako v maďarčine, sa nerozlišuje mužský, ženský ani stredný rod.

Minulosť či budúcnosť sa vyjadruje úplne jednoducho: pridaním času (včera, zajtra, o hodinu).

Po pochopení základných znakov, sa začínajú znaky opakovať a nové sa učia omnoho rýchlejšie.

Na rozdiel od slovenčiny, v ktorej je neskutočne veľa pravidiel a výnimiek, je v čínštine veľmi jednoduchá vetná skladba bez nepravidelností.

PRIHLÁS SA NA KURZ
 
V čínštine na vás však čakajú 2 veľké výzvy.
 
 
bell
tóny

Číňania používajú slabiky, z ktorých skladajú slová. Keďže zo slabík možno vytvoriť menej slov ako ľubovolnou kombináciou písmen, museli sa Číňania nejako vynájsť a tak si vytvorili ešte viacej slabík. Tie sa však navzájom odlišujú tónom, v ktorom sú vyslovené.

Tu je video demonštrujúce vyslovenie slabiky ´MA´ v 5 odlišných tónoch (a teda s piatimi odlišnými významami). Zo začiatku sa preto budete sústrediť na správne vyslovenie jednoduchých slabík.

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť:

scroll
znaky

Kedysi dávno boli čínske znaky obrázkami vecí, ktoré pomenúvali a teda omnoho lepšie vystihovali ich podstatu. Nebolo však pohodlné písať takýmto spôsobom, okrem iného aj pre jeho zdĺhavosť. Čínske znaky sa teda zjednodušovali, skracovali sa rôzne časti znakov až kým nadobudli dnešnú podobu.
Tak napríklad tento znak 十 znamená 10, tento 囗 označuje ústa, toto 人 je človek a toto 火 znamená oheň. Nie je jedno ako znak napíšete, dôležité je poradie ťahov, ktoré je však logické a preto už po chvíli budete vedieť napísať akýkoľvek znak správnym spôsobom.

Na prvej lekcii sa naučíte napríklad aj pozdraviť :

 
info VIAC INFO